sprzedaż • działka • inwestycyjna


opolskie • Opole • Półwieś


426 000 PLN
100 550 €
85 573 £
111 691 $
  • 3 196
133 zł
31 €
27 £
35 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Opolu

podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze sprzedaży

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej,

położonej w obrębie Półwieś, gm. Opole, woj. opolskie.


W skład nieruchomości wchodzi grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako:

- dz. nr 24/45 z a.m. 61 o pow. 0,3196 ha, w tym użytków i klas:RIVa-0,3196 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00076909/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Opolu - wpisy w dziale I-Sp oraz III księgi nie dotyczą przedmiotowej działki.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej (Uchwała nr LXVIII/1291/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018r. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018r. poz. 2858) działka nr 24/45 położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem - 2U - tereny usług.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, przedmiotowa działka położona jest w granicach obszaru określonego w Inwentaryzacji Przyrodniczej Miasta Opola z 2012r. i z 2018r. jako miejsce rozrodu chronionego gatunku płaza: ropucha zielona Bufo viridis.


Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 426.000,00 zł w tym należny podatek VAT)

(słownie złotych: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy).


Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 06-12-2019r. wywieszony w miejscach zwyczajowo przyjętych (OPO.WKUR.SGZ.4240.336.2019.GW.10).


Więcej informacji : Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu UL. 1 Maja 6, 45-068 Opole, tel. nr 77 40 00 935. e-mail
Kontakt:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
tel: 77 40 00 935

  • powierzchnia: 3196 m2
  • powierzchnia działki: 3196 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek