• Nieruchomości woj. Opolskie

210 200 PLN (144 PLN/m²) ARCHIWALNA

Krapkowice (Opolskie)

Działka budowlana

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia1456.00m²
  • Rodzaj Działka budowlana
  • Cena 210 200 PLN
  • MiastoKrapkowice
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Opolu


podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze sprzedaży

nieruchomości gruntowych, niezabudowanych,

położonych w obrębie Krapkowice, gminie Krapkowice, pow. krapkowickim, woj. opolskim


Nieruchomości te obejmują następujące działki niezabudowane, oznaczone w Ewidencji Gruntów i Budynków w sposób podany w tabeli poniżej:


Lp.:1.

Numery działek:63/29

Arkusz mapy:16

Powierzchnia działki (ha): 0,1456

Symbol klasoużytku (ha): RIVb-0,1456

Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł): 210 200

Udział w zieleni niskiej: Nie dotyczyLp.: 2.

Numery działek:

Arkusz mapy:

Powierzchnia działki (ha):

Symbol klasoużytku (ha):

Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł):

Udział w zieleni niskiej:Lp.:

Numery działek:

Arkusz mapy:

Powierzchnia działki (ha):

Symbol klasoużytku (ha):

Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł):

Udział w zieleni niskiej:Lp.:

Numery działek:

Arkusz mapy:

Powierzchnia działki (ha):

Symbol klasoużytku (ha):

Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł):

Udział w zieleni niskiej:Lp.:

Numery działek:

Arkusz mapy:

Powierzchnia działki (ha):

Symbol klasoużytku (ha):

Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł):

Udział w zieleni niskiej:Lp.:

Numery działek:

Arkusz mapy:

Powierzchnia działki (ha):

Symbol klasoużytku (ha):

Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł):

Udział w zieleni niskiej:Lp.:

Numery działek:

Arkusz mapy:

Powierzchnia działki (ha):

Symbol klasoużytku (ha):

Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł):

Udział w zieleni niskiej:Lp.:

Numery działek:

Arkusz mapy:

Powierzchnia działki (ha):

Symbol klasoużytku (ha):

Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł):

Udział w zieleni niskiej:Lp.:

Numery działek:

Arkusz mapy:

Powierzchnia działki (ha):

Symbol klasoużytku (ha):

Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł):

Udział w zieleni niskiej:Lp.:

Numery działek:

Arkusz mapy:

Powierzchnia działki (ha):

Symbol klasoużytku (ha):

Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł):

Udział w zieleni niskiej:Lp.:

Numery działek:

Arkusz mapy:

Powierzchnia działki (ha):

Symbol klasoużytku (ha):

Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł):

Udział w zieleni niskiej:Lp.:

Numery działek:

Arkusz mapy:

Powierzchnia działki (ha):

Symbol klasoużytku (ha):

Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł):

Udział w zieleni niskiej:Lp.:

Numery działek:

Arkusz mapy:

Powierzchnia działki (ha):

Symbol klasoużytku (ha):

Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł):

Udział w zieleni niskiej:Lp.:

Numery działek:

Arkusz mapy:

Powierzchnia działki (ha):

Symbol klasoużytku (ha):

Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł):

Udział w zieleni niskiej:Lp.:

Numery działek:

Arkusz mapy:

Powierzchnia działki (ha):

Symbol klasoużytku (ha):

Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł):

Udział w zieleni niskiej:Lp.:

Numery działek:

Arkusz mapy:

Powierzchnia działki (ha):

Symbol klasoużytku (ha):

Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł):

Udział w zieleni niskiej:Lp.:

Numery działek:

Arkusz mapy:

Powierzchnia działki (ha):

Symbol klasoużytku (ha):

Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł):

Udział w zieleni niskiej:Lp.:

Numery działek:

Arkusz mapy:

Powierzchnia działki (ha):

Symbol klasoużytku (ha):

Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł):

Udział w zieleni niskiej:Lp.:

Numery działek:

Arkusz mapy:

Powierzchnia działki (ha):

Symbol klasoużytku (ha):

Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł):

Udział w zieleni niskiej:Lp.:

Numery działek:

Arkusz mapy:

Powierzchnia działki (ha):

Symbol klasoużytku (ha):

Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł):

Udział w zieleni niskiej:


Dla działki nr 60/17 urządzona jest księga wieczysta nr OP1S/00072039/5 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich. Brak jest wpisów w Dziale I-SP, III i IV ww. księgi wieczystej.Dla działki nr 63/127 urządzona jest księga wieczysta nr OP1S/00070191/4 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich. Brak jest wpisów w Dziale I-SP i III ww. księgi wieczystej.

W dziale IV księgi wieczystej OP1S/00070191/4 wpisana jest:

- hipoteka umowna łączna w wysokości 527.000,00zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy), obciąża ona udział niebędący przedmiotem sprzedaży. Udział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest wolny od obciążeń.Dla ww. nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr OP1S/00053210/9 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich. Brak jest wpisów w Dziale I-SP i IV ww. księgi wieczystej.

W dziale III KW nr OP1S/00053210/9 została wpisana nieograniczona w czasie, odpłatna służebność przesyłu, polegająca na:

- prawie wybudowania na nieruchomości obciążonej urządzeń, których ustalona powierzchnia służebności przesyłu wynosi odpowiednio na poszczególnych działkach:

* nr 60/31 - jednego słupa, 1m2 powierzchni służebności przesyłu,

* nr 63/176 - stacji transformatorowej, 30m2 powierzchni służebności przesyłu; linii kablowej sn, 340m2 powierzchni służebności przesyłu; linii kablowej nn, 140m2 powierzchni służebności przesyłu,

* nr 63/2 - linii kablowej sn, 16m2 powierzchni służebności przesyłu,

* nr 63/3 - linii kablowej sn, 80m2 powierzchni służebności przesyłu, których lokalizacja została przedstawiona na załączniku graficznym.

- udostępnieniu nieruchomości w celu wykonania niezbędnych robót związanych z budową przebudową, eksploatacją, konserwacją, naprawą i remontami urządzeń, w szczególności polegające na umożliwieniu wejścia osób oraz dojazdu sprzętu niezbędnego do wykonania wyżej wymienionych prac,

- zakazie wznoszenia obiektów budowlanych w pasie technologicznym urządzeń,

- zakazie wykonywania w pasie technologicznym urządzeń nasadzeń drzew i krzewów oraz wyrażenie zgody na usunięcie już istniejących,

- konieczności uzgodnienia z właścicielem urządzeń trwałych zmian w zagospodarowaniu terenu w pasie objętym służebnością przesyłu.Ww. służebność przesyłu nie dotyczy przedmiotowych działek.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr VIII/109/2003 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15.09.2003r.):

- dz. 63/29, 63/30 przeznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (25MN),

- dz. 63/72 przeznaczona jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (23MN),

- dz. 63/99, 63/100 przeznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (28MN),

- dz. 63/105 przeznaczona jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (30MN),

- dz. 63/108, 63/114 przeznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (27MN),

- dz. 63/116, 63/124 przeznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (20MN),

- dz. 63/147, 63/148, 63/149, 63/150, 63/151, 63/152, 63/153, 63/154, 63/155 przeznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (5MN),

- dz. 60/15, 60/16 przeznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (5MN),

- dz. 63/127, 60/17 przeznaczone są jako teren zieleni o funkcji izolacyjnej i energetyki gazowej (19.ZI.EG).Dodatkowo informuje się, że przez działki nr 63/72, 63/114 przebiega napowietrzna sieć energetyczna, a przez działki 63/92, 63/127, 60/17, 63/177 przebiegają dwa gazociągi.UWAGA! Poszczególne działki przeznacza się do sprzedaży wraz z udziałami w działkach stanowiących tereny zieleni niskiej o charakterze izolacyjnym od gazociągu, zgodnie z tabelą powyżej. Wartości udziałów zostały doliczone do cen poszczególnych działek.W przypadku bezumownego użytkowania nieruchomości nabywca samodzielnie i na własny koszt podejmie działania w celu objęcia nieruchomości w posiadanie oraz nie wniesie ani nie będzie wnosił w przyszłości wobec Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.


Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonywać codziennie.


Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz z dnia 12.04.2021r. wywieszony w miejscach zwyczajowo przyjętych (OPO.WKUR.SGZ.4240.263.2021.BZ.1).


Więcej informacji : Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole, tel.: XXXXXX950, e-mail:Kontakt:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
tel: XXXXXX950

Pokaż więcej

Szczegóły

  • Numer oferty w agencji: 29594/3186/OGS
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14295342

Mapa

Opolskie, Krapkowice
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX950
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.