• Nieruchomości woj. Opolskie

219 600 PLN (22 PLN/m²) na sprzedaż

Brzeg, Błonie (Opolskie)

Działka budowlana

 • Pokoje-
 • Łazienki-
 • Powierzchnia10094.00m²
 • Rodzaj Działka budowlana
 • Cena 219 600 PLN
 • MiastoBrzeg
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI STAL-MET NIECZAJ SP. Z O.O.

W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE [KRS: XXXXXXX638]Syndyk masy upadłości STAL-MET Nieczaj sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 1/19, na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 05 marca 2021 r.:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

• prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości, położonej w Brzegu przy ul. Błonie 9, dla którego prowadzona jest KW nr OP1B/00024822/4, które to prawo objęte zostało Opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego Jarosława Jaromina w dniu 17.02.2020 r.


Cena wywoławcza nieruchomości zlokalizowanej w Brzegu wynosi 75% (siedemdziesiąt pięć) wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży, to jest: 219 600 zł netto (dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100).


Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie ] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w MBS o numerze: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX001, w nieprzekraczalnym terminie do 21 kwietnia 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 21 kwietnia 2021 roku;

3. wadium wynosi 29 280 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100).Tryb składania ofert:

1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 22 kwietnia 2021 roku, do godz. 12:00 w Biurze Syndyka w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.

Konkurs ofert:

2. otwarcie ofert nastąpi 22 kwietnia 2021 roku o godz. 12:15 w Biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez Syndyka w obecności, co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: XXXXXXXXX000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem:

Wszelkie dokumenty powiązane z przetargiem dostępne są pod adresem: .Kontakt:
Syndyk Marcin Kubiczek
tel: XXXXXXXXX000

Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: 29517/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14285579
 • Data publikacji: 7 kwietnia 2021 18:05 (11 dni temu)

Mapa

Opolskie, Brzeg, Błonie
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX000
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka budowlana z rynku wtórnego na sprzedaż Brzeg Błonie

nieruchomosci-opolskie-24.pl / 14285579

Zdjęcie ogłoszenia - Błonie
Zdjęcie ogłoszenia - Błonie
Zdjęcie ogłoszenia - Błonie

219 600 PLN

22 zł/m²
Brzeg, Błonie

AMK Portal

+48323080000

Główne cechy:

 • Powierzchnia 10094.00m²

Opis - Działka Budowlana

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI STAL-MET NIECZAJ SP. Z O.O.

W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE [KRS: XXXXXXX638]Syndyk masy upadłości STAL-MET Nieczaj sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 1/19, na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 05 marca 2021 r.:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

• prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości, położonej w Brzegu przy ul. Błonie 9, dla którego prowadzona jest KW nr OP1B/00024822/4, które to prawo objęte zostało Opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego Jarosława Jaromina w dniu 17.02.2020 r.


Cena wywoławcza nieruchomości zlokalizowanej w Brzegu wynosi 75% (siedemdziesiąt pięć) wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży, to jest: 219 600 zł netto (dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100).


Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie ] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w MBS o numerze: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX001, w nieprzekraczalnym terminie do 21 kwietnia 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 21 kwietnia 2021 roku;

3. wadium wynosi 29 280 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100).Tryb składania ofert:

1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 22 kwietnia 2021 roku, do godz. 12:00 w Biurze Syndyka w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.

Konkurs ofert:

2. otwarcie ofert nastąpi 22 kwietnia 2021 roku o godz. 12:15 w Biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez Syndyka w obecności, co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: XXXXXXXXX000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem:

Wszelkie dokumenty powiązane z przetargiem dostępne są pod adresem: .Kontakt:
Syndyk Marcin Kubiczek
tel: XXXXXXXXX000


Szczegóły oferty

 • Numer oferty w agencji: 29517/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14285579
 • Data publikacji: 7 kwietnia 2021 18:05 (11 dni temu)