sprzedaż • działka • inwestycyjna


opolskie • Żelazna


535 000 PLN
126 278 €
107 468 £
140 269 $
  • 44 200
12 zł
3 €
2 £
3 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Opolu

podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze sprzedaży

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej,

położonej w obrębie Żelazna, gmina Grodków, pow. brzeski, woj. opolskie,


W skład nieruchomości wchodzi grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako:

- dz. nr 208 z a.m. 1 o pow. 4,4200 ha, w tym użytków i klas: RIVa-0,8800 ha, RIVb-3,5400 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1N/00078283/8 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nysie.


Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 535.000,00 zł. w tym należny podatek VAT - zwolniony

(słownie złotych: pięćset trzydzieści pięć tysięcy).


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa w rejonie wsi Żelazna i wsi Gola Grodkowska w Gminie Grodków, przyjętym uchwałą Nr XXI/166/2012 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 września 2012r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 24 października 2012r. poz. 1476), przedmiotowa działka znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1PG - tereny powierzchniowej eksploatacji kruszywa.

Dla przedmiotowego terenu Marszałek Województwa Opolskiego wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie wapienia ze złoża „Szymiszów” położonego na terenie miejscowości Szymiszów, gm. Strzelce Opolskie, pow. strzelecki, woj. opolskie.

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 09-12-2019r. wywieszony w miejscach zwyczajowo przyjętych (OPO.WKUR.SGZ.4240.265.2019.GW.24).Więcej informacji : Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu UL. 1 Maja 6, 45-068 Opole, tel. nr 77 40 00 935 e-mail

Kontakt:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
tel: 77 40 00 935

  • powierzchnia: 44200 m2
  • powierzchnia działki: 44200 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek