sprzedaż • działka • inwestycyjna


opolskie • Strzelce Opolskie • Kazimierza Wielkiego


1 500 000 PLN
350 582 €
303 148 £
394 405 $
  • 9 803
153 zł
36 €
31 £
40 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej


Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gminna położona w Strzelcach Opolskich przy ul. Kazimierza Wielkiego, obejmująca działki nr 5140/4, nr 5140/5 i nr 3172/75 z mapy 15 o ogólnej pow. 0,9803ha. Dla działek 5140/4 i nr 5140/5 w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta Nr Kw OP1S/00014622/5, natomiast dla działki nr 3172/75, prowadzona jest księga wieczysta Nr Kw OP1S/00015200/8. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Zgodnie z ewidencją gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. działki nr 5140/4 i nr 3172/75 stanowią użytek Ps III, natomiast działka nr 5140/5 stanowi użytek dr.

Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej i drogi publicznej ul. Kazimierza Wielkiego.

W planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczona do sprzedaży nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem U24, a przeznaczona jest pod zabudowę usługową.

Ponadto dla działek nr 5140/4 i nr 3172/75 Inwestor winien uzyskać w drodze decyzji zezwolenie właściwego organu na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Wyłączenie przedmiotowego gruntu wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłat z tego tytułu.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.500.000 zł (+23%VAT)


Przetarg odbędzie się dnia 17.05.2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, (I piętro, sala Rady Miejskiej).


Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 150.000zł. na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Nr 71 8907 1089 20020090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich, najpóźniej do godz. 14:00 w dniu 13.05.2019r.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2 oraz publikowana jest na stronach internetowych www.strzelceopolskie.pl.www.gzmk.strzelceopolskie.pl. i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, tel. 774619907/08, e-mail:Kontakt:
Urząd Miasta Strzelce Opolskie
tel: 774619907/08

  • powierzchnia: 9803 m2
  • powierzchnia działki: 9803 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek