sprzedaż • działka • budowlana


opolskie • Pokój


6 000 PLN
1 397 €
1 209 £
1 540 $
  • 829
7 zł
2 €
1 £
2 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

W POSTĘPOWANIU OFERTOWYMTAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A NIP 6110202860, REGON 230179216,

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000073321,

przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, kapitał zakładowy 560.575.920,52 PLN wniesiony w całościZapraszamy do postępowania ofertowego

na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej tj.:prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie numerem: 975/100 k. m. 2, obręb Pokój.Opis Działki:

Pokój, dz. nr 975/100, k.m.2, gmina Pokój, 46-034 Pokój

Współrzędne geograficzne: N: 50°54'3.01" E:17°50'3.29"

Użytkowanie wieczyste - Tak

Powierzchnia działki ogółem w ha - 0,0829

Podatek gruntowy w zł. - 621,75

Użytkowanie wieczyste w zł. - 175,33

Cena wywoławcza w zł. netto - 6 000

Księga Wieczysta - OP1U/00030464/9

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - brakDziałka zlokalizowana jest na terenie byłego Posterunku Energetycznego, w sąsiedztwie łąk i pól uprawnych. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu.Termin i miejsce składania ofert: 30.10.2019 r. do godz. 10:00

w kancelarii (pokój nr 04) TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, ul. Oleska 3.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.10.2019 r. o godz. 11:00

w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1 (pokój nr 308).

Informacje dot. przedmiotu przetargu można uzyskać w dni robocze od pn. do pt. od godz. 8:00 do godz. 14:00 w Wydziale Organizacji i Administracji Oddziału w Opolu TAURON Dystrybucja S.A. przy ul. Oleskiej 3, pokój nr 110 oraz telefonicznie Pani Anna Blochel tel. 77 889 93 78; tel. kom. 601 484 233 lub Pan Mirosław Kawończyk tel. 77 889 75 44; kom. 516 110 178

Szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu znajdują się na stronie: www.tauron-nieruchomości.pl

Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej.


Oświadczenie oferenta będącego pracownikiem:
https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2412

Szczegółowe warunki prowadzenia przetargu:
https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2413

Klauzula informacyjna:
https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2414Kontakt:
TAURON Dystrybucja S.A
tel: 77/889-93-78

  • powierzchnia: 829 m2
  • powierzchnia działki: 829 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek