sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


opolskie • Kędzierzyn-Koźle • Grunwaldzka


2 649 000 PLN
622 635 €
556 418 £
709 430 $
  • 1 499
1 767 zł
415 €
371 £
473 $
za m²

1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie
przygotowuje do przetargu nieruchomości położone w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Grunwaldzkiej 5 stanowiące jedną funkcjonalną całość:

1) nieruchomość zabudowaną na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działki nr 1336/2; AM-6, obręb 0044, Kędzierzyn o powierzchni 639,00 m2 oraz prawo własności budynku o powierzchni zabudowy 393,00 m2 oraz powierzchni użytkowej 1499,66 m2
2) nieruchomość gruntową na którą składa się prawo własności działek o numerach ewidencyjnych:
• 1337/3 AM-6, obręb 0044, Kędzierzyn o powierzchni 28,00 m2
• 1337/5 AM-6, obręb 0044, Kędzierzyn o powierzchni 169,00 m2
• 1337/6 AM-6, obręb 0044, Kędzierzyn o powierzchni 240,00 m2
o łącznej powierzchni 437,00 m2
Dla nieruchomości założone są księgi wieczyste nr OP1K/00039716/5, OP1K/00044039/3.
Przewidywana cena zbycia wynosi 2 649 000 zł netto
Informacje dodatkowe:
1) Na działce nr 1337/5 ustanowiona jest nieodpłatna służebność drogi polegająca na prawie przejazdu, przechodu i przegonu na rzecz sąsiedniej działki nr 1337/7,
2) Budynek jest wpisany do Rejestru Zabytków pod nr 2369/97,
3) Dostęp do parkingu znajdującego się na działce 1336/2 odbywa się przez działkę nr 1335/1
nie będącą własnością Banku. W tym zakresie brak regulacji.
4) Dojazd do działki nr 1337/6 i 1337/5 odbywa się przez działkę nr 1337/2 stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle.
5) Nieruchomości położona jest na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako MWU-1 co stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych o szczególnej koncentracji usług użyteczności publicznej.
6) Nieruchomość położona w strefie B ochrony konserwatorskiej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 723 725 134 w godzinach 9.00-15.00.
Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego. Warunki przetargu oraz cena wywoławcza zostaną podane na etapie postępowania przetargowego.
Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży.
Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres: w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości.
Udział w procesie sprzedaży wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.
W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.
  • powierzchnia: 1499 m2
  • powierzchnia działki: 1499 m2
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek