sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


opolskie • Kędzierzyn-Koźle • 24 Kwietnia


1 007 100 PLN
232 334 €
202 561 £
262 398 $
  • 3 099
325 zł
75 €
65 £
85 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A.
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
informuje o ogłoszeniu na łamach Gazety Wyborczej
w dniu 29.01.2019r. (wydanie ogólnopolskie)
o sprzedaży z wolnej ręki

nieruchomości zabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu
przy ul. 24 Kwietnia 4, na którą składają się:


prawo użytkowania wieczystego gruntu jako działki nr: 2255/7 o pow.: 0.0558ha zabudowanej budynkiem socjalno-biurowym o pow. użytkowej: 445,40m2 i kubaturze 2.150m3 (KW nr: OP1K/00037741/5)

prawo użytkowania wieczystego gruntu jako działki niezabudowanej nr 2255/10 o pow.: 0.0205ha (KW nr OP1K/00031877/5)

prawo użytkowania wieczystego gruntu jako działki niezabudowanej nr 2255/11 o pow.: 0.0104ha (KW nr OP1K/00031877/5)

prawo użytkowania wieczystego gruntu jako działki nr: 2255/12 o pow.: 0.7716ha (KW nr OP1K/00031877/5) zabudowanej następującymi budynkami i budowlami:

- budynek warsztatowo-magazynowy o pow. użytkowej: 580,00m2 i kubaturze: 1.950m3

- budynek administracyjno-warsztatowy o pow. użytkowej: 870,00m2 i kubaturze: 4.456m3

- budynek magazynowo-warsztatowy o pow. użytkowej: 386,60m2 i kubaturze: 1.263m3

- budynek stolarni z magazynem o pow. użytkowej: 402,00m2 i kubaturze: 1.655m3

- wiata magazynowa o pow. użytkowej: 160,90m2 i kubaturze: 644m3

- wiata stalowa magazynowa o pow. użytkowej: 211,80m2 i kubaturze: 804m3

- budynek stacji paliw o pow. użytkowej: 42,60m2 i kubaturze: 130m3

za cenę nie niższą niż: 1.007.100,00zł. netto plus należny podatek VAT, co stanowi 30% wartości oszacowania1. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na: www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: operat szacunkowy nieruchomości - zakładka ”Oferta sprzedaży nieruchomości” i Regulamin Sprzedaży - zakładka ”Ogłoszenia i przetargi”) oraz pod nr telefonu: 602 154 063 lub za pośrednictwem adresu email:

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

2. Warunkiem rozpoznania oferty jest wpłata wadium w kwocie 100.000,00 zł. na konto masy upadłości nr rachunku: 60 1500 1894 12189003 2558 0000 w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o sprzedaży oraz załączenie do oferty potwierdzenia wpłaty wadium, które podlega zwrotowi w ciągu 3 dni w przypadku gdy oferta nie została wybrana. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Wadium to przepada w razie nie zawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta.

3. Oferty pisemne należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o sprzedaży w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A., 44 - 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją ”Oferta na sprzedaż nieruchomości położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. 24 Kwietnia 4.”

Wymogi formalne oferty zostały ściśle określone w Regulaminie Sprzedaży.

4. Wybór oferty nastąpi w terminie do 7 dni od upływu terminu do składnia ofert.

5. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie maksymalnie trzech miesięcy od daty Postanowienia Sędziego Komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

6. Syndyk zastrzega sobie pierwszeństwo wyboru Kancelarii Notarialnej dla zawarcia aktu notarialnego.

7. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania przyczyny.Ponadto syndyk masy upadłości informuje, iż dodatkowo prowadzi

wyprzedaż mebli i urządzeń biurowych.Kontakt:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. w upadłości likwidacyjnej
tel: 602 154 063

  • powierzchnia: 3099 m2
  • powierzchnia działki: 8583 m2
  • piętro: 1 piętro
  • liczba pięter w budynku: 1 piętrowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek