sprzedaż • lokal komercyjny • lokal biurowy


opolskie • Kędzierzyn-Koźle • 24 Kwietnia


1 678 500 PLN
393 349 €
346 757 £
470 485 $
  • 3 099
542 zł
127 €
112 £
152 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A.
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
informuje o sprzedaży z wolnej ręki
(ogłoszenie na łamach Gazety Wyborczej w dniu 04.09.2017r.
- wydanie ogólnopolskie)

nieruchomości zabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu
przy ul. 24 Kwietnia 4, na którą składają się:

*prawo własności gruntu jako działki nr: 2255/7 o pow.: 0.0558ha zabudowanego budynkiem socjalno-biurowym o pow. użytkowej: 445,40m2 (KW nr: OP1K/00037741/5)

*prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego jako działek: nr 2255/10 o pow. 0.0205ha, nr 2255/11 o pow. 0.0104ha oraz nr 2255/12
o pow. 0.7716ha (KW nr: OP1K/00031877/5)

*prawo własności następujących budowli położonych na działkach nr: 2255/10, 2255/11 oraz 2255/12:

- budynek warsztatowo-magazynowy o pow. użytkowej: 580,00m2

- budynek administracyjno-warsztatowy o pow. użytkowej: 870,00m2

- budynek magazynowo-warsztatowy o pow. użytkowej: 386,60m2

- budynek stolarni z magazynem o pow. użytkowej: 402,00m2

- wiata magazynowa o pow. użytkowej: 160,90m2

- wiata stalowa magazynowa o pow. użytkowej: 211,80m2

- budynek stacji paliw o pow. użytkowej: 42,60m2

za cenę nie niższą niż: 1.678.500,00zł. netto plus należny podatek VAT


1. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na: www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: operat szacunkowy nieruchomości i Regulamin Sprzedaży) oraz pod nr telefonu: 602 154 063, 694 862 927

lub za pośrednictwem adresu email:

2. Warunkiem rozpoznania oferty jest wpłata wadium w kwocie 167.850,00 zł. na konto masy upadłości nr rachunku: 60 1500 1894 12189003 2558 0000 do dnia 16.10.2017r. oraz załączenie do oferty potwierdzenia wpłaty wadium, które podlega zwrotowi w ciągu 3 dni w przypadku gdy oferta nie została wybrana. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Wadium to przepada w razie nie zawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta.

3. Oferty pisemne należy składać do dnia 16.10.2017r. w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A., 44 - 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją ”Oferta na sprzedaż nieruchomości”

Wymogi formalne oferty zostały ściśle określone w Regulaminie Sprzedaży.

4. Wybór oferty nastąpi w terminie do 7 dni od upływu terminu do składnia ofert.

5. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie maksymalnie trzech miesięcy od daty Postanowienia Sędziego Komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

6. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania przyczyny.


Ponadto syndyk masy upadłości informuje, iż dodatkowo prowadzi
wyprzedaż mebli i urządzeń biurowych.Kontakt:
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A. w upadłości likwidacyjnej
tel: 602 154 063

  • powierzchnia: 3099 m2
  • powierzchnia działki: 8583 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek