Brzeg lokal komercyjny do sprzedania

sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


opolskie • Brzeg • Staromiejska


980 250 PLN
229 717 €
202 507 £
274 765 $
  • 1 953
502 zł
118 €
104 £
141 $
za m²

1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA (,,PKO BP" lub ,,Bank")
z siedzibą przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263 o kapitale zakładowym 1 250 000 000 zł, wpłaconym w całości.

prezentuje do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:
Adres sprzedawanej Nieruchomości

49-301 Brzeg ul. Staromiejska 13

Opis Nieruchomości

1) Przedmiotem sprzedaży jest prawo do nieruchomości zabudowanej położonej w Brzegu przy ul. Staromiejskiej 13 na które składa się:
- prawo użytkowania wieczystego do działki o powierzchni 744 m2, zabudowanej budynkiem o powierzchni 1 953,37, m2, stanowiącym odrębne prawo własności.

Opis księgi wieczystej
Dla Nieruchomości jest założona księga wieczysta nr OP1B/00019954/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Dział I O (oznaczenie nieruchomości)-Działka nr 610-Inne tereny zabudowane.
Dział II (własność)- Skarb Państwa, użytkownik wieczysty - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie.
Dział III (prawa,roszczenia,ograniczenia)-Brak wpisów.
Dział IV ( hipoteka)-Brak wpisów.

Oczekiwana cena orientacyjna zbycia została wyznaczona na poziomie 980 250 zł netto (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).
Podana cena ma charakter orientacyjny, natomiast cena wywoławcza wskazana zostanie w ogłoszeniu o przetargu.
Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a UVAT, przy czym w przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie do daty transakcji lub w przypadku, gdy organ podatkowy wyda, także po transakcji inne stanowisko w kwestii opodatkowania transakcji, w szczególności na skutek wniesienia wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego, Nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług.

W związku ze zwolnieniem z podatku VAT, sprzedaż Nieruchomości będzie objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji płatnym przez Nabywcę.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać w:
Biurze Sprzedaży i Najmu Nieruchomości PKO Bank Polski SA w Warszawie Al. Jana Pawła II 25, w Katowicach przy ul. Damrota 23, Pani Ewa Wabnik tel. 32 357 50 60 kom. 608 553 487 adres mailowy , w dni robocze w godz. 9.00 - 15.00.
Nieruchomość można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach
od 10.00 do 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod wskazanym wyżej numerem kontaktowym.

,,Prezentowana nieruchomości nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego".
  • powierzchnia: 1953 m2
  • powierzchnia działki: 1953 m2
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek